Klubové informace

 
2, V úterý 22.10. 2019 je od 18:00 hod v DDM Oblázek pro naše členy přednáška o výživě ve sportu a regeneraci.
 
1,    Pro přihlašování na různé akce můžete používat přihlašovací formulář, nově přidán do menu vlevo zcela dolů.